PRINT SEND TIL EN VEN
Furesø Vandforsyning

Velkommen til Furesø Vandforsyning.

 

Vi er en privat vandforsyning - ejet af forbrugerne - og vi leverer vand til alle, der bor i Farum, Hareskovby, Jonstrup og Værløse.

Det er vandforsyningens målsætning at levere drikkevand af god kvalitet med stor forsyningssikkerhed til lavest mulige pris.

Vandforsyningen drives som et non-profit selskab efter et hvile-i-sig-selv princip.

 

Akut brug for hjælp uden for åbningstid?


Ved akutte problemer som brud på vandledninger. Kontakt vandforsyningen på telefon 44 95 26 15.

Udenfor normal arbejdstid kontakt vandforsyningen på telefon 30 42 07 42. 


 

 

Aktuelt

Furesø Vandforsyning har udsendt selvaflæsningskort. Selvaflæsningskortet er sendt til din mailadresse, hvis du har oplyst den til os.

 

Hvis du ikke har oplyst en mailadresse, modtager du aflæsningskortet med posten.

 

Det er vigtigt, at du aflæser din vandmåler og indberetter aflæsningen. Dette sikrer, at du får en korrekt regning, der svarer til dit faktiske forbrug.

  

Den årlige måleraflæsning kan nu indberettes, og vi SKAL have aflæsningen senest d. 15. januar 2017.

 

Vi opfordrer dig som forbruger til at indberette din måleraflæsning under selvbetjening/selvaflæsning.

 

Du kan også indberette aflæsningen ved at udfylde den nederste del af selvaflæsningskortet og sende det til os (husk porto). Alternativt kan du aflevere det udfyldte aflæsningskort på Rugmarken 38 i Farum.

 

Såfremt aflæsningen ikke er os i hænde d. 15. januar 2017, pålægger vi gebyr jf. vores takstblad.

 

Kontakt

Mandag–Fredag 8.00–11.00

Mandag-torsdag besvarer vi telefonen frem til kl. 15.00 i det omfang, det er muligt.


Rugmarken 38
Postboks 153
3520 Farum

Tlf: 44 95 26 15

Email: mail@furesoevand.dk

CVR nr. 32 96 98 95